Select Page

Thiền quán thời gian nâng cao

Khai giảng: 27/2/2018
Lịch học: 18h30-20h30 T3 & T5
Thời lượng: 16 buổi

Thiền quán thời gian nâng cao

Khai giảng: 27/2/2018
Lịch học: 18h30-20h30 T3 & T5
Thời lượng: 16 buổi

Thiền quán thời gian nâng cao

Khai giảng: 27/2/2018
Lịch học: 18h30-20h30 T3 & T5
Thời lượng: 16 buổi

All

Latest

All

Popular

Hòa hợp với thể xác

Quan tâm & yêu thương thể xác Cơ thể có thể là một cục thịt hoặc một viên kim cương, tùy sự chăm sóc của con người. Thể xác đau khổ, phản ứng bằng bệnh tật khi bị khai thác một cách thô thiển. Khi ta đứng trước gương trầm...

All

Top Rated

Lựa chọn thăng lên

Trong buổi hàn gắn năng lượng cho Mẹ Trái đất, cứ tạm gọi là buổi thiền xử lý năng lượng tiệu cực làm bế lại các huyệt đạo, phá hủy đất, nước và không khí, chúng tôi đã nhận được hình ảnh về việc đứng giữa hai dòng thời gian....

Loading

Archives